Tao-tanana, ankoran-driaka, sarisikotra, voninkazo